Hoekloos / Linde Medical.

Het productiebedrijf voor medische gassen van Hoekloos Medical, tegenwoordig Linde, valt op door zijn sculpturale vorm. Er is gezocht naar eenheid in vorm, materiaal en detaillering. De verschillende functies (kantoor-, opslag- en vulactiviteiten) dragen allen bij aan de kwaliteit van de vorm. Over deze sculpturale huid is een laag met raamopeningen aangebracht die extra benadrukt worden door zwarte kaders. De hoogte van deze kaders variƫren door de diverse functies die zich hierachter bevinden. De medische gassen die door HoekLoos Medical gemaakt worden, worden voor de diverse doeleinden in verschillende typen gasflessen gevuld, tijdelijke opgeslagen en gedistribueerd in de achter het kantoor en laboratorium gelegen hallen. De plattegrond wordt vooral bepaald door het productieproces.

[bij www.roosros.nl]

KEES_ontwerpt