Justus van Effen

Het Justus van Effencomplex is een wooncomplex aan de Van Effenstraat in Rotterdam-Spangen uit 1922. Het complex werd ontworpen door de Nederlandse architect Michiel Brinkman. Het woonblok wordt beschouwd als de eerste galerijflat van Nederland. Het complex bestaat uit 273 woningen in een blok van 4 woonlagen.

In 1984 startte een renovatie van het rijksmonument, uitgevoerd door architectenburo L. de Jong. In 2009 wordt het complex ingrijpend gerestaureerd.

Het plan voorziet in een zorgvuldige en sociaal veilige afstemming van openbaar, collectief en privégebied. Een open binnengebied met een zo sterke en onduidelijke vermenging van openbaar en privé als het huidige Justus van Effen-blok is slecht te beheren en leidt tot ongewenst gebruik en verloedering. De optimistische collectiviteit van Brinkman is omgeslagen in het tegendeel als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en van een te zwaar woningprogramma.huidige hagenstructuur. Een heringericht autovrij middengebied met in het hart gemeenschappelijke functies en aangrenzende specifieke voorzieningen.

Het hart van het woningblok wordt straks gevormd door een bijzonder programma in het oorspronkelijke badhuis en door specifieke voorzieningen daaromheen.


Er worden een drietal zones geintroduceerd ; een geheel openbaar en autovrij middengebied, een collectieve galerij en reeks van binnenhoven en het privé-gebied direct voor de woningen op maaiveldnivo. Het openbare gebied wordt onderscheiden van het collectieve gebied door een combinatie van heggen en onder architectuur te ontwerpen ruimtelijke scheidingen. In deze scheidingen bevinden zich de toegangen tot de binnenhoven en de galerij: hier ook bevinden zich de bellen en brievenbussen. Alleen na vrijgeven van deze toegang kunnen bezoekers de binnenhoven in. Vanuit deze binnenhoven zijn alle woningen, bergingen en trappenhuizen naar de galerij bereikbaar.binnengebied blijven de parkeermogelijkheden voor de bewoners beperkt tot die in de omliggende straten en parkeervoorzieningen. Voor de hernieuwde invulling van het badhuis zijn meerdere modellen denkbaar. Nader onderzoek binnen de wijk en de stad zal tot een definitieve keuze moeten leiden.  

KEES_ontwerpt