Over mij

Rode draad in de projecten van KEES is dat ze altijd volhoudbaar zijn. Veelal wordt ontworpen vanuit de cradle to cradle gedachte en worden waar het kan biobased oplossingen gezocht of gevonden in productinnovaties.
KEES werkt vanuit de eco-sociale 4 P’s. :

Planet - De aarde behouden en ontwikkelen.

People - Mens & relatie.

Prosperity - Economische continuiteit.

Participation - Draagvlak & meedoen.


Biophilic design.

De ontwerpen die ik maak zijn gebaseerd op Biophilic Design. Deze holistische manier van ontwerpen stellen de ‘ervaring’ van de ruimte, de omgeving en het gebouw centraal. Hoe beleef je het, wat zie je, hoe voel je je, enz. Er van uitgaande dat de meest getrouwe ervaringen te vinden zijn in de natuur (gezien onze oorsprong met de natuur) laat je de gebruiker van een biophilic gebouw deze verbindingen ervaren. Iedereen begrijpt de positieve effecten ervan.


Het verwerken van de natuur door biophilic design kan op drie verschillende niveaus:

  • natuur in het ontwerp,
  • natuuranalogen
  • en natuur van het ontwerp.


Natuur in het ontwerp gaat over de letterlijke verwerking van een natuurlijk elementen in een ontwerp. Door het gebruiken van groene elementen als tuinen of wandbeplanting, maar ook door het gebruik van natuurlijke luchtstroming en lichtbronnen. Met dit laatste wordt zowel het gebruik van daglicht als het gebruik van dynamisch en diffuus licht bedoeld.

Bij natuuranalogen gaat het om onnatuurlijke elementen die geïnspireerd zijn door natuurlijke vormen en materialen. Hierbij wordt afgeweken van de vaak rechte vormen en gebruikgemaakt van de in de natuur meer voorkomende ronde vormen. Ook het gebruik van meer natuurlijke materialen, zoals hout en steen, versterkt de connectie met de natuur. Als het niet mogelijk is om natuurlijke materialen te gebruiken kan het nabootsen van natuurlijke ordeningspatronen ook een oplossing zijn. Denk bijvoorbeeld aan een draagstructuur gebaseerd op de nerven van een blad met een steeds kleiner wordend herhaald patroon.


Natuur van het ontwerp speelt in op de ruimtelijke ordening van de natuur, waarmee een aantal oerinstincten van de mens worden geprikkeld, zoals bijvoorbeeld het kunnen houden van overzicht, het kunnen terugtrekken of het ontdekken. Door ruimtes op een bepaalde manier in te delen kan in deze oerinstincten worden voorzien.

Het voorkomen van het gebruiken van ‘foute stoffen’ alleen is dus niet voldoende. We zullen toch meer naar de natuur moeten kijken hoe we willen bouwen, wonen en werken. Biophilic heeft louter positieve effecten: het vermindert meetbaar de stress, het verbetert de cognitieve (leer-)functie en creativiteit en versnelt de genezing. In zijn algemeenheid verbetert het welzijn en welbevinden van gebruiker en bewoner.

Bi-o-phi-lic de-sign noun


Biophilic design, an extension of biophilia, incorporates natural materials, natural light, vegetation, nature views and other experiences of the natural world into the modern built environment.